20110523

Yellow Ghetto 3 by Andrea Crews !唉唷威~

真的好喜歡兩邊不一樣深淺拼在一塊兒的牛仔襯衫啊啊啊啊啊!!

真的好後悔怎麼鬼遮眼沒訂到哀哀哀哀哀@@


啊啦啦~

辭窮節乃現

(run away)

沒有留言: